Menu

Wat doet de NVMM?

Welkom op de site van de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde, de NVMM. Op de pagina Wat is medische milieukunde (MMK)? leggen wij uit wat medische milieukunde precies is.

Bron: Cloud Mine Amsterdam / Shutterstock.com

Het belangrijkste doel van de NVMM is het verbreden van de wetenschappelijke basis van de medische milieukunde. De Vereniging probeert door het ontwikkelen van wetenschappelijke richtlijnen en door het bevorderen van een gedachtenwisseling met verschillende disciplines, bij te dragen aan de meningsvorming over de relatie tussen milieuverontreiniging en gezondheid.

Dit doet zij door:

  1. het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen en symposia;
  2. het stimuleren en coördineren van onderzoek op het terrein van milieu en gezondheid;
  3. het ontwikkelen en stimuleren van onderwijs;
  4. het aangaan van contacten met organisaties in binnen- en buitenland;
  5. het ontwikkelen van voorlichtingsactiviteiten en bijhouden van een website;
  6. het ontwikkelen en vaststellen van beroepsprofielen voor de verschillende disciplines binnen de vereniging;
  7. het behartigen van de belangen van de personen binnen deze disciplines;
  8. het ingaan op maatschappelijke ontwikkelingen die een raakvlak hebben met de medische milieukunde.