Menu

Vereniging

Bestuur

Naast de voorzitter, penningmeester en secretaris bestaat dit bestuur uit enkele leden met een specifieke portefeuille.

Bestuursfunctie en Commissies

Titel Inhoud Namen
Voorzitter Voorzitter van de vergaderingen van het bestuur en de ALV. Contacten externe organisaties Henk Jans
Penningmeester Eindverantwoordelijke financiële administratie, jaarrekeningen. Peter van den Hazel
Secretaris Opstellen agenda vergaderingen en aanspreekpunt Rinske Keuken
Algemene leden Verrichten diverse werkzaamheden, onder andere in de commissies

Lieke van Knapen, Femke de Zwart en Anna van Leeuwen

Commissies Inhoud
Onderwijs Belangenbehartiging binnen KAMG Stimuleren onderwijs en bijscholing op het gebied van medische milieukunde

Lieke van Knapen, Henk Jans en Rinske Keuken

Buitenland Vertegenwoordigen van de NVMM binnen ISDE, INCHES en het landelijk Platform dat NEHAP/LEHAP in NL voorbereid i.s.m. VROM/VWS. Advisering aan European Environmental Bureau. Peter van den Hazel
PR Onderhouden van website, PR beleid, verspreiden van briefing papers, uitbrengen van ledenlijst Femke de Zwart en Anna van Leeuwen
Accreditatie Accrediteren van bij- en nascholing voor artsen op medisch milieukundig gebied. Opstellen accreditatiebeleid NVMM. Henk Jans en Femke de Zwart

Vertegenwoordiging in andere organisaties

  • Nederlandse Vereniging Algemene Gezondheidszorg (NVAG)
  • Nederlandse Public Health Federatie (NPHF): Het doel van de NPHF is het behartigen van de belangen van de Public Health en dit op de politieke agenda proberen te krijgen. Zie www.nphf.nl
  • Onderwijs en accreditatiecommissie van de KAMG (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid): Henk Jans vertegenwoordigt binnen KAMG de belangen van de medische milieukunde. Binnen deze organisatie worden de eindtermen geformuleerd voor de arts maatschappij en gezondheid.
  • Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG)
  • International Society of Doctors of the Environment (ISDE): Peter van den Hazel. De ISDE is door de WHO erkend als een Non Governmental Organisation (NGO)
  • International Network on Children’s Health, Environment and Safety (INCHES): Peter van den Hazel
  • CSG: Henk Jans op voordracht van KAMG